Kështjellë të re është Selia është e vendosur në katin 2 të Bardhë Fushat, New York, degë.


535 Old Tarrytown Rd, White Plains, NY 10603

P: 914.358.8100
F: 914.682.5213